Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

youcanfly7
16:31
9562 0683 390
Reposted fromkudi kudi viaanikroku anikroku
youcanfly7
16:31
9548 2a00 390
Reposted fromkudi kudi viaanikroku anikroku
16:31
9613 44c2 390
youcanfly7
16:31

Była w zasadzie bardzo niepewną siebie osobą, a ta niepewność sprawiała, że wszyscy się w niej zakochiwali... Była gwiazdą, która nie potrafiła dostrzec własnego blasku.

— Donald Spoto
Reposted fromMissMurder MissMurder viaanikroku anikroku
youcanfly7
16:31
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość- te trzy: z nich największa jest miłość!
— 1 Kor 13,13
Reposted fromlordmichal lordmichal viaanikroku anikroku
youcanfly7
16:31
7625 0f99 390
Reposted fromgabrynia gabrynia viaanikroku anikroku
16:31
8698 a123 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaanikroku anikroku
youcanfly7
16:30

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viawithoutlove0 withoutlove0
youcanfly7
16:30
9698 cb48 390
youcanfly7
16:30
9317 10ac 390
Reposted fromidaru idaru viawithoutlove0 withoutlove0
youcanfly7
16:30

to chore. jakbym do szczęścia stał tyłem.

— Upadli poeci.
youcanfly7
16:29
youcanfly7
16:29
Pierwsza zmysłowość zawsze tyczy pleców. Wszyscy w koło ględzą o pierwszym pocałunku; a przecież zawsze, jak ją pierwszy raz całujesz, twoja dłoń jej plecy obejmuje. I bez tego objęcia, bez dłoni na plecach nie ma pocałunku. Wyobraź sobie słynny pierwszy pocałunek z luźno opuszczonymi wzdłuż ciała rękami. Bez dotykania pleców nie ma pocałunku, bez dotykania pleców nie ma wzajemnej skłonności, bez dotykania pleców nie ma seksu, bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch
Reposted fromsocurly socurly viawisniowysad wisniowysad
youcanfly7
16:29
1614 8509 390
youcanfly7
16:28
5880 a7b2 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawisniowysad wisniowysad
youcanfly7
16:28
5824 51b2 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawerqq werqq

June 24 2015

youcanfly7
17:01
9950 6d13 390
Reposted fromokruszek-13 okruszek-13 viaonebreath onebreath
youcanfly7
17:01
1074 3f36 390
Reposted frompollyanna pollyanna viaonebreath onebreath
youcanfly7
17:00
9737 9c8b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaonebreath onebreath
youcanfly7
17:00
Zdam to, kurwa!
— w zasadzie dzień egzaminu, 4 minuty po północy
Reposted fromwisniowysad wisniowysad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl