Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 27 2017

youcanfly7
09:50

July 07 2015

youcanfly7
20:10
youcanfly7
20:09
5208 427f 390
Reposted fromyourjinx yourjinx viairmelin irmelin

July 01 2015

youcanfly7
16:48
4835 3ca9 390
Reposted fromcupandcup cupandcup viaarrependimento arrependimento
youcanfly7
16:48
I like this one
Reposted fromfabs3 fabs3 viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
youcanfly7
16:44
4920 3843 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viablackandgold blackandgold
youcanfly7
16:40
9880 917f 390
Reposted fromreylin reylin viairmelin irmelin
youcanfly7
16:36
7140 ff76 390
Reposted fromciupciup ciupciup viablackandgold blackandgold
youcanfly7
16:36
7137 a437 390
Reposted fromciupciup ciupciup viablackandgold blackandgold
youcanfly7
16:36
3727 091d 390
Reposted fromfungi fungi viaarrependimento arrependimento
youcanfly7
16:36
1863 bc0a

when you talk with your female friend and your girlfriend is sitting next to you
Reposted frombecurious becurious viaarrependimento arrependimento
youcanfly7
16:35
4498 f3ce
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaarrependimento arrependimento
youcanfly7
16:35
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna. 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
Reposted fromhormeza hormeza viawisniowysad wisniowysad
youcanfly7
16:35
3700 717f 390
Reposted frommental-cat mental-cat vianfading nfading
16:35
7346 8d5d 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vianfading nfading
youcanfly7
16:33
Największą motywacją do życia, jest świadomość, że gdzieś tam jest ktoś, kto widzi w Tobie więcej niż Ty sam w sobie widzisz.
Reposted fromkarna karna viaanikroku anikroku
youcanfly7
16:32
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaanikroku anikroku
youcanfly7
16:32
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea ...
youcanfly7
16:32
7630 aa30 390
Reposted fromgabrynia gabrynia viaanikroku anikroku
youcanfly7
16:32
9575 afb3 390
Reposted fromkudi kudi viaanikroku anikroku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl